محل تبلیغات شما

دعوای خواهر و برادر نوجوان  اجتنابناپذیراست، ولی این بدان معنا نیست که والدین قادر به کاهش آن نیستند. والدینتأثیر قابل توجهی بر رابطه بین دو جوان و میزان دعوای میان آنها دارند.

این خبرخوب برای کسانی است که خواهان صلح و ارامش بیشتر،ولحظه های شادتر هستند.

مناقشاتبین خواهر و برادر نوجوان چیست؟

خواهر وبرادر نوجوان در مورد هر چیزی با هم مبارزه می کنند، به خصوص اگرآنها درآن زماندارای یک خلق بد باشند. با این حال، برخی از مسائل وجود دارد که به میزان قابلتوجهی از علل اختلافات میان خواهر و برادر است

فضای شخصی

تحقیقاتنشان داده است که شایع ترین علت مبارزه بین خواهران و برادران نوجوان به علت مسائلمربوط به فضای شخصی و حریم خصوصی است. مناظره معمولا درباره برداشتن بدون اجازه،احترام نگذاشتن به حریم خصوصی ، گوش دادن به مکالمه یا خواندن پیامهای خصوصی است.

عدالت

یکی دیگراز معمولترین دلایل که نوجوانان با برادران و خواهران خود دعوا می کند و بر مسائلعدالت و یا به طور خاص مسائل مربوط به نابرابری است. اغلب دعواها بر سر افرادی کهتماشای تلویزیون را تعیین می کننداست انجام سهم منصفانه از کارهای خانه، تعیینمجازات های کوچکتر نسبت به دیگران

رقابتخواهر و برادر

اگرنوجوانان احساس کنند والدین به یک خواهریا برادربیشتر توجه می کنند، رقابت بایکدیگر برای توجه والدین می تواند منجر به دعوا شود.

یکی دیگراز منابع رایج رقابت ، حسادت است. هنگامی که یک نفر به خاطر استعداد، اموال،دوستان یا حتی وضعیتی که با پدر و مادردارد مورد حسادت قرار می گیرد

برایاطلاعات بیشتر دعوا ی خواهر و برادر نوجوانکلیک کنید

مطالبمرتبط:


اختلالتیادگیری


قُلدریدر کودکان


پرخاشگری


آموزشکودکان به همدلی با دیگران  

 هفته دوازدهم بارداری

 

 

 

خواص دارویی کاکوتی چیست

دعوای خواهر و برادر نوجوان

آکنه چیست و علت بروز آکنه و درمان آن چیست

خواهر ,برادر ,والدین ,نوجوان ,مسائل ,دعوای ,خواهر و ,و برادر ,برادر نوجوان ,حریم خصوصی ,خصوصی است

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Ida's receptions عشقم ملیحه WORLD Science megamiraf cartoon-girl April's life نوای دیوانگان حضرت زینب 10 نکات کلیدی برای حرفه ایان تجزیه و تحلیل سطح ورودی کانون حرکات اصلاحی و مشاوره تغذیه مدرسه قهوه ایران شف I.C.A