محل تبلیغات شما

چگونه آنتی بادی ها از بدن شما دفاعمی کنند

آنتی بادی ها پروتئین های بزرگ Yشکل هستند.آنها توسط سیستم ایمنی بدن برای شناسایی و خنثی سازی اشیاء خارجی مانند باکتری هاو ویروس ها استخدام می شوند.آنتی بادی،ایمونوگلوبولین نامیده می شود.

سیستم ایمنی بدن انسان

هر آنتی بادی دارای یک هدف منحصر بهفرد است که به عنوان آنتی ژن موجود در موجودات مهاجم شناخته می شود. این آنتی ژنشبیه یک کلید است که به شناسایی این ارگانیسم کمک می کند. این به این علت است کههر دو آنتی بادی و آنتی ژن ساختار مشابهی را در ساختار Y شکل خود دارند.

درست مثل هر قفل یک کلید واحد دارد، آنتی بادی یک کلید antigen آنتی ژن دارد. هنگامی که کلید وارد قفل می شود، آنتی بادی فعال میشود. تولید آنتی بادی ها عملکرد اصلی سیستم ایمنی هومورال است.  

تولید

آنتی بادی ها ازنوعی سلولهای سفید خون به نام سلول B ) B لنفوسیت ) تولید می شود. سلول های B از مغز استخوان تولید می کنند. هنگامی که سلول هایB به دلیل وجود یک آنتی ژن خاص فعال میشوند، به سلول هایی که به نام سلول های پلاسما تولید می شوند، رشد می کنند. سلولهای پلاسما آنتی بادی هایی را ایجاد می کنند که مخصوص آنتی ژن خاصی هستند. سلولهای پلاسما آنتی بادی هایی تولید می کنند که برای شاخه ای از سیستم ایمنی شناختهشده به عنوان سیستم ایمنی هومورال ضروری است. ایمنی هومورال بر روی گردش آنتی بادی های موجود در مایعات بدن و سرم خون به منظور شناسایی و مقابله با آنتی ژن ها متکیاست.

هنگامی که یک آنتی ژن ناآشنا در بدن تشخیص داده می شود، می تواند تا دو هفته طول بکشد تا سلول های پلاسماقادر به تولید آنتی بادی های کافی برای مقابله با آنتی ژن خاص باشند. هنگامی کهعفونت تحت کنترل است، تولید آنتی بادی کاهش می یابد و یک نمونه کوچک از آنتی بادی ها در گردش خون باقی می ماند. اگر این آنتی ژن خاص دوباره ظاهر شود، پاسخ آنتیبادیبسیار سریعتر و قوی خواهد بود.

آنتیبادی ها و ایمونوگلوبولین ها

ایمونوگلوبولین ها اساساپروتئین هایی هستند که به عنوان آنتی بادی ها عمل می کنند. اصطلاح آنتی بادی وایمونوگلوبولین به طورمعمول استفاده می شود.

ایمونوگلوبولین ها در خون ودیگر بافت ها و مایعات یافت می شوند. آنها توسط سلول های پلاسما ساخته می شوند کهاز سلول های B سیستم ایمنی استخراج می شوند. سلول هایB سیستم ایمنی به سلول های پلاسماتبدیل می شوند زمانی که توسط اتصال آنتی ژن خاص در سطوح آنتی بادی فعال می شود. دربرخی موارد، تعامل سلول B با سلول T نیز لازم است.

برای اطلاعاتبیشتر چگونه آنتی بادی ها از بدن شما دفاعمی کنند کلیک کنید

مطالب مرتبط:

بیوشیمی لیکوپن  

تخمیر چیست ؟ 

 ph معده چیست ؟ 

رونویسی RNA از یک الگوی DNA 


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

خواص دارویی کاکوتی چیست

دعوای خواهر و برادر نوجوان

آکنه چیست و علت بروز آکنه و درمان آن چیست

  ,آنتی ,سلول ,های ,ژن ,ها ,    ,سلول های ,آنتی ژن ,سیستم ایمنی ,می کنند ,سیستم ایمنی هومورال

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
سایت اطلاع رسانی آقای دكتر علی حمداله زاده گل وبلاگ شخصی دكتر موفق پور میثاق عشق تبلیغات و بازاریابی میم مثل معلم بدنسازی آرشیو تصویری و خبری هنرمندان سینما و تلوزیزون ratecorti امام خامنه ای: یاد و خاطره شهیدان و ارزشهایی که آنان جان خود را در راه آن نثار کردند، نباید هیچگاه به فراموشی سپرده شود و یکی از وظایف مهم مسئو Eugene's game